Tag - folksonomia

Total count: 1
Zjawisko folksonomii
Sebastian Dawid Kotuła: Zjawisko folksonomii.
Wykład wygłoszony w ramach warsztatów "Web 2.0 - jego narzędzia, wpływ na biblioteki i społeczny obieg ...
Created on 29 November, 2008by wirtualnypilot
Time: 00:23:30
Slides: 35
Views: 426 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0

Clear Trace