Tag - Dyman

Total count: 1
Informasjon om skrive en risikovurdering og forvaltningsplanen
Mens du identifiserer hver risiko, Tenk om sannsynligheten for det faktisk forekommer og konsekvensene hvis den gjorde. Utvikle risk management strate...
Created on 08 August, 2014by teikongei
Time: 00:01:10
Slides: 7
Views: 114 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0

Clear Trace