Książka i prasa w erze konwergencji mediów i rzeczywistości Web 2.0

Please enabled JavaScript and install Flash Player 8 or above for view the content.
Created on 28 November, 2008by wirtualnypilot
Humanistyczna Akademicka Telewizja Internetowa
Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Share

URL:
Embed:

Additional Info

Language: Polski Status: Public Category: Academic Creative Commons: Attribution License
Views: 11,777 | Comments: 1 | Favorited: 0 | Rating: 0 Login to rate
Add to Favorite SaveCancelSaved
Please enter the folder name:
Speaker: Grzegorz Gmiterek
Company/Organization: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
Grzegorz Gmiterek: Książka i prasa w erze konwergencji mediów i rzeczywistości Web 2.0.
Wykład wygłoszony w ramach warsztatów "Web 2.0 - jego narzędzia, wpływ na biblioteki i społeczny obieg informacji"
Konferencja "Biblioteka i Informacja w roku 2008" (20-21 listopada 2008 r.)
Instytut Bibliotekoznawstwa i informacji Naukowej UMCS w Lublinie.

Comments

No comment.

Post Comment

You want to comment?
Join VCASMO for a free account, or Login if you are already a member.

Clear Trace