Category - Technology

Total count: 424
Created on 15 September, 2014by idgbrandon
Time: 00:24:34
Slides: 30
Views: 177 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 05 September, 2014by idgbrandon
Time: 00:27:17
Slides: 20
Views: 185 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 20 August, 2014by idgbrandon
Time: 00:30:40
Slides: 24
Views: 91 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Informasjon om skrive en risikovurdering og forvaltningsplanen
Mens du identifiserer hver risiko, Tenk om sannsynligheten for det faktisk forekommer og konsekvensene hvis den gjorde. Utvikle risk management strate...
Created on 08 August, 2014by teikongei
Time: 00:01:10
Slides: 7
Views: 13 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 11 July, 2014by idgbrandon
Time: 00:30:16
Slides: 21
Views: 404 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 26 June, 2014by idgbrandon
Time: 00:23:01
Slides: 25
Views: 228 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 21 May, 2014by idgbrandon
Time: 00:30:00
Slides: 29
Views: 192 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Состав персонального компьютера
В презентации рассматриваются комплектующие системного блока и компоненты персонального компьютера
Created on 20 May, 2014by dx6
Time: 00:11:56
Slides: 24
Views: 36 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 19 May, 2014by Junistica
Time: 00:04:42
Slides: 12
Views: 16 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0
Created on 07 May, 2014by svikacka
Time: 00:00:40
Slides: 4
Views: 18 | Comments: 0 | Favorited: 0 | Rating: 0

Clear Trace